Berita UST
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Gelar Macapat Jumat Legen: Kumpeni Ngrimuk

 • Senin, 05 September 2016
 • adminUST
 • 661

 •  

  Tanggal 18 Agustus 2016, Lembaga Pengembangan Kebudayaan Nasional Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta nampi giliran nggelar macapat "Jumat Legen". Kegiatan menika dipungelar wonten ing Gedung Ki Sarino Mangunpranoto ingkang mapan wonten ing Gedung Pusat, Jalan Kusumanegara 157 Yogyakarta. Kegiatan menuka kabuka dening Rektor UST, Drs. H. Pardimin, Ph.D. Wonten ing sambutanipun, Rektor UST rumaos bombong awit budaya Jawi ingkang mila adiluhung taksih kathah ingkang ngrembakakaken, kalebet para muda ingkang sami rawuh wonten ing gelar macapat "Jumat Legen" menika. Saklajengipun, Ketua LPKN wonten ing sambutanipun ngandharaken bilih macapat menika dipungelar sesarengan kaliyan Balai Bahasa DIY.

   

   

  Panembrama LPKN

  Wonten ing gelar macapat menika, kelompok panembarama LPKN ngaturaken tembang kinanthi anggitanipun Ki Hadjar Dewantara "Wasitarini" ingkang ngemot piwucal kados pundi dados wanita ingkang luhur bebudenipun. Ugi ngaturaken tembang pangkur ingkang kapendhet saking reroncening macapat ingkang dipuncawisaken dening panitia. Gelar macapat menika ugi kangge mengeti Dies Natalis ingkang kaping 61 UST. Pramila wonten kalih pasarta ingkang kepareng nganggit sekar dhandhanggula, inggih menika Bapak Moegi Santosa lan sekat sinom dening Ibu Onny Iswinarni. Sekar kekalihipun kapacak wonten ing ngandhap.

   

   

  Ibu Onny tumut mahargya ambal warsa kanthi pangajab supados kiprahipun UST ngabdi kagem kabetahaning masyarakat, bangsa, lan nagari saya krengseng lan ngrembaka. Semanten ugi para mahasiswa lan mahasiswanipun nggayuh semangat kasarjanan ingkang mumpuni lan damel aruming bangsa. Suraos ingkang sami dipun aturaken dening Bapak Mogi Santosa ingkang ugi paring puji pandonga supados UST lestantun anggenipun leladi dhumateng masyarakat lan negari wonten ing babagan pendidikan (SDM).

   

   

  Lampiran

   

  Dhandanggula (Mahargya ambal warsa UST)

   

  Harsaning tyas kidung amrih manis

  tyas mangesthi asung pudyastawa

  dhumateng ambal warsane

  wus sewidak siji tahun

  UST punika anenggih

  ngaturaken puji donga

  mugiya lestantus

  UST punika nggennya

  leladi myang masyarakat lan negari

  ing salami-laminya

   

  Mugi ijabahing Gusti

  rumentah mring waga pawiyatan

  pangarsa lan pra dhosene

  dimene anggenipun

  mulang muruk pra mahasiswi

  tanapi mahasiswa

  paring sakeh ngelmu

  ing satengah bisa dadya

  sarjana kang mumpuni lan migunani

  UST rum kuncara

   

  Anggara Kasih, 18 Agustus 2016

  Moegi Santosa

   

   

  Sinom (Mahargya ambal warsa UST)

   

  Asesinom kidung ingwang

  kinarya sung pudyastuti

  dhumateng Universitas

  Tamansiswa wanci niki

  wus sewidak siji warsi

  mugi-mugi kiprahipun

  ngabdi myang masyarakat

  tanapi marang negari

  sangsaya grengseng maju klawan ngrembaka

   

  Mring pangemban pawiyatan

  pra dhosen saha pangarsi

  UST wanci samangkya

  anggenya nggegulang ngelmi

  mring para mahasiswi

  tuwin mahasiswanipun

  bisaa kasembadan

  dadyo sarjana mumpuni

  kiprahira akarya aruming bangsa

   

  Anggara Kasih 18 Agustus 2016

  Onny Iswinarni

  Berita Lainnya

  Salam dan Bahagia

  Testimoni
  • Drs. Sarjuno, M.Pd. (Kepala SMAN 2 Playen, Gunungkidul).
   Testimoni: UST (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa) cukup diminati oleh siswa/siswi karena prestasinya yang.... Read More »
  • Sunarto, S.Pd., M.Pd. (Kepala SMAN 1 Petanahan, Kebumen).
   Testimoni: UST (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa) adalah Perguruan Tinggi senior yang berdiri sejak 15.... Read More »
  • Guru dan Karyawan SMKN 4 Yogyakarta.
   Testimoni: PPL UST membantu meningkatkan fasilitas dan program sekolah. UST adalah lembaga pendidikan yang.... Read More »
  • Guru SMAN 1 Rongkop, Gunungkidul.
   Testimoni: Dengan masuknya alumni SMAN 1 Rongkop, Gunungkidul di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST).... Read More »
  • Drs. Ir. H. Joko Kustanta, M.Pd., (Kepala SMAN 1 Sedayu, Bantul).
   Testimoni: Semoga Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) menjadi pilihan anak-anak SMA di Kabupaten Bantul.... Read More »
  • Drs. Marsudi Raharjo (Kepala SMAN 1 Lendah, Kulonprogo).
   Testimoni: Terima kasih kepada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta yang telah memberikan.... Read More »
  • Joko Sutrisno, S.Pd., M.T. (Waka Kurikulum SMAN 1 Karangmojo, Gunungkidul).
   Testimoni: Kerjasama dengan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) sangat bermanfaat baik dalam.... Read More »
  • Mudji Muliatna, M.M. (Kepala SMKN 1 Wonosari, Gunungkidul).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) selalu memprogramkan karakter pendidikan Indonesia.... Read More »
  • Dra. Ety Syarifah, M.Pd. (Kepala SMAN 1 Ngluwar, Magelang).
   Testimoni: Perkuliahan di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) sudah bagus, biaya kuliah terjangkau,.... Read More »
  • Yanto Siswoyo, S.Tp. (Kepala SMA Muh 1 Muntilan, Magelang).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi yang lain..... Read More »
  • Drs. Muh. Baiquni (Kepala SMAN 1 Dukun, Magelang).
   Testimoni: Semoga siswa/siswi dari SMAN 1 Dukun, Magelang termotivasi kuliah di Universitas Sarjanawiyata.... Read More »
  • Drs. H. Sumarman (Kepala SMAN 1 Imogiri, Bantul).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) sebagai institusi pendidikan yang didirikan oleh Ki.... Read More »
  • Para guru SMAN 1 Pundong, Bantul.
   Testimoni: Secara umum Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) bagus. Kerjasama dengan SMAN 1 Pundong.... Read More »
  • Dra. Darwastri (Kepala SMKN 6 Yogyakarta).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) sangat disiplin, dosennya handal, fasilitas nyaman dan.... Read More »
  • Drs. Rahmat Saptanto, M.Pd. (Waka Bag. Kesiswaan SMAN 1 Ngaglik, Sleman).
   Testimoni: Sarana dan prasarana di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) bagus, dosen berkualitas,.... Read More »
  • Dra. Rahmi Lestari Rahayuni, M.Pd. (Kepala SMAN 1 Prembun, Kebumen).
   Testimoni: Semoga kerjasama SMAN 1 Prembun dengan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) semakin erat dan.... Read More »
  • Dra. Zulfadhlia (Guru BK SMAN 1 Prambanan, Sleman).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) semakin bagus, memasyarakat, serta biaya.... Read More »
  • Drs. Susanto Dwi Prihantoro (Wakasek Humas SMKN 1 Bantul).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) cukup bagus, informasi yang diterima di SMKN 1 Bantul.... Read More »
  • Drs. Sartono, M.Pd. (Kepala SMA N 1 Pundong).
   Testimoni: “UST sesuai dengan wawasan kebangsaan ajaran Ki Hadjar Dewantara sehingga bisa mencetak.... Read More »
  • Drs. H. Edison Ahmad Jamli (Kepala SMA N 1 Sedayu).
   Testimoni: “UST merupakan perguruan tinggi yang cukup menjanjikan lulusannya, terbukti banyak siswa.... Read More »
  • Sugiyanto, S.Pd., M.Pd.Si. (Kepala SMA N 1 Sentolo).
   Testimoni: “Terimakasih kepada anak didik saya yang telah diterima di UST dan berharap dapat membawa.... Read More »
  • Fadmiyati, M.Pd. (Kepala SMA N 2 Playen).
   Testimoni: “Secara umum UST bagus, kerjasama antara SMA N 2 Playen dengan UST sudah berjalan dengan.... Read More »
  • Aji Purnomo, M.Pd. (Kepala SMA N 1 Karangmojo).
   Testimoni: Para Guru dan Karyawan SMA N 1 Karangmojo“Kerjasama dengan UST sangat bermanfaat. Sebagai.... Read More »
  • Para Guru SMA N 1 Pejagoan Kebumen.
   Testimoni: “Sistem promosi dan kerjasama dengan UST cukup baik menjadikan UST lebih dikenal oleh.... Read More »
  • Para Guru SMA N 1 Sanden Bantul.
   Testimoni: “UST merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang bisa diperhitungkan.... Read More »
  • Para Guru dan Siswa SMA N 2 Banguntapan Bantul.
   Testimoni: “Lulusan UST memiliki kualitas yang bagus dan banyak yangmenjadi guru di SMA N 2.... Read More »
  • Suyono, S.Pd., M.Eng. (Kepala SMK N 5 Yogyakarta).
   Testimoni: “UST perkembanganya sangat pesat dari segi fisik maupun non fisik, kerjasama dengan SMK N.... Read More »
  • Para Guru SMA N 1 Karanganyar Kebumen.
   Testimoni: “Tingkat kepercayaan siswa dan guru SMA N 1 Karanganyar untuk melanjutkan studi ke UST.... Read More »
  • Para Guru dan Karyawan SMA N 1 Lendah Kulon Progo.
   Testimoni: “Pembelajaran di UST berjalan lebih tertib sehingga banyak guru dan siswa SMA N 1 Lendah.... Read More »
  • Para Guru SMK Muhammadiyah Prambanan.
   Testimoni: “UST cukup bagus dan SMK Muhammadiyah Prambanan akan terus menjalin kerjasama dengan.... Read More »
  • Drs. Eka Setiadi, M.Pd. (Kepala SMK N 1 Depok).
   Testimoni: “UST merupakan perguruan tinggi yang menerapkan dan mengajarkan nilai-nilai lokal warisan.... Read More »
  • Drs. H. Rahmad Basuki, SH., MT. (Kepala SMK N 2 Pengasih).
   Testimoni: “Saya senang dan sangat mengapresiasi UST yang telah menerima alumni dari SMK N 2.... Read More »
  • Dra. Darwastri (Kepala SMK N 6 Yogyakarta).
   Testimoni: “Pelayanan di UST sangat memuaskan didukung dengan fasilitas nyaman dan bersih serta.... Read More »
  • Para Guru SMA N 1 Bambanglipuro Bantul .
   Testimoni: “UST sangat terkenal di masyarakat dan merupakan universitas swasta yang terkenal di.... Read More »
  • Drs. Muh. Baiquni (Kepala SMA N 1 Dukun).
   Testimoni: Beserta para Guru SMA N 1 Dukun Magelang“Siswa-siswi dari SMA N 1 Dukun Magelang.... Read More »
  • Dra. Hj. Badingah (Kepala SMA N 1 Klirong).
   Testimoni: “UST merupakan perguruan tinggi yang unggul dan favorit,memiliki kualitas lulusan yang.... Read More »   
    Pengunjung hari ini : 93
    Total pengunjung : 675444
    Hits hari ini : 291
    Total Hits : 3083735
    Pengunjung Online : 5