Berita UST
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Lomba Panembrama II “Ngrembakakaken Ingkang Pinunjul”Dinten Setu, surya 26 November warsa 2016,

 • Rabu, 30 November 2016
 • adminUST
 • 496

 •  

  Dinten Setu, surya 26 November warsa 2016, Lembaga Pengembangan Kebudayaan Nasional (LPKN) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) ngawontenaken lomba panembrama. Sedasa paguyuban panembrama sami ngatingalaken asilipun gladen. Saking lingkungan UST dipunwakili paguyuban saking Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi lan Yayasan, tuwin saking FKIP Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, lan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Dene saking lembaga pendidikan Tamansiswa ing DIY dipunwakili saking SMA Tamansiswa IBU Pawiyatan, SMK Tamansiswa Jetis,  SMA Tamansiswa Jetis, SMK/SMP Tamansiswa Nanggulan

   

  Gambar 1: Ketua Yayasan Sarjanawiyata lan Wakil Rektor IV UST paring sambutan ing Lomba Panembrama

   

  Lomba panembrama tahun 2015 namung kangge paguyuban panembrama ing lingkungan UST. Tahun menika dipunwiyaraken wilayahipun lan karancang tahun 2017 saya wiyar malih inggih menika lembaga Tamansiswa ing kukuban Jawa Tengah lan DIY. Paguyuban ing sami nyengkuyung lomba tahun menika ngatingalaken peningkatan kualitas. Tahapan menika ndamel mongkokipun para pangarsa ing lingkungan UST.

   

  Rawuh wonten ing kegiyatan lomba menika Ketua Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa, Prof. Dr. Adi Susanto, Wakil Rektor II, Ibu Trisharsiwi, Wakil Rektor IV, Bapak Widodo Budhi tuwin para pangarsa fakultas lan program studi ing lingkungan UST. Ing andaranipun Ketua Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa ngendikakaken bilih nalika sekolah wonten ing Taman Muda sampun nate mireng tembang menika. Sinaosa dereng mangertos suraosipun ananging ngraosaken endahipun tembang ingkang dipunanggit dening Ki Hadjar Dewantara menika. Dene Wakil Rektor IV ing andaranipun ngendikakaken bilih kegiatan ingkang dipun adani kangge mangayubagya Hari Pahlawan saha Dies Natalis ingkang kaping 61 UST.  Saklajengipun ugi prayogi menawi LPKN samangke ugi ngrembakaaken budaya ing Nusantara umumipun kados ingkang sampun ginelar wonten "Gebyar Budaya" tanggal 17 September 2016.

   

  Gambar 2: Juara Umum, SMA Tamansiswa Ibu Pawiyatan, nampi Piala Bergilir Rektor UST

   

  Ing lomba tahun menika Juara Umum SMA Tamansiswa Ibu Pawiyatan, pramila kepareng mboyong piala bergilir Rektor UST ingkang sakderengipun mapan ing Fakultas Pertanian UST. Dene para juara sanesipun, saking lingkungan UST juara I PGSD, juara II Fakultas Ekonomi, Juara III Fakultas Pertanian. Saking sekolah Tamansiswa ing kukuban DIY Juara I SMA Tamansiswa Ibu Pawiyatan, Juara II SMA Tamansiswa Jetis, lan Juara III SMP/SMK Tamansiswa Nanggulan. Para Juri ingkang kapatah mbiji inggih menika Ki Parjoyo (Dhalang DIY), Kri Priyo Dwiarsa (Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa), lan Ki Arya Dani Setiawan (PGSD FKIP UST).

   

  Gambar 3: Para Juara saking UST (Kiwa) lan Para Juara saking Tamansiswa DIY (Tengen)

   

  Saking Panembrama   

  Panembrama mujudaken salah satunggaling seni tradisi ing lingkungan budaya Jawa ingkang nggadhahi sipat edukatif. Sipat edukatif menika katinggal wonten ing lampah anggenipun nggegulang lan usi saking suraos lan isinipun tembang. Wonten ing lomba menika saben paguyuban nyekaraken tembang "Wasitarini" anggitanipun Ki Hadjar Dewantara. lan tembang pilihan "Suwe Ora Jamu", "Turi-turi Putih", "Montor-montor Cilik", "Milangkori", "Cublak-cublak Suweng", utawi "Lumbung Desa".

   

  Gambar 4: Paguyuban Panembrama, Juri, Tim LPKN, Mahasiswi Tamu saking Universitas Kanjuruan Malang foto sesarengan, bakda Lomba Panembrama

   

  Panembrama menika minangka salah satunggaling cara ngenalaken tembang "Wasita Rini" dumateng warga ing lingkungan Tamansiswa. Tembang ingkang ngemot piwucal menggahing para wanita menika sae dipungegulang, dipunkaji, lan dipuntaliti, kados pundi trap-trapanipun tumrap para wanita ing jaman sakmenika lang ing jaman samangke. Menawi Ki Hadjar Dewantara ing wekdal kepengker sampun mengalihaken kadospundi Tamansiswa ing jaman sakmenika nampi pemanggih menika lan kados pundi nglajengaken pemanggihipun Ki Hadjar Dewantara menika. Necep isining tembang, neges karsanipun Ki Hadjar Dewantara, lan ngemban dhawuh ingkang sinandi wonten ing tembang menika sampun karancang dening LPKN wonten ing wekdal ingkang badhe dhateng. Mangga sedaya warga Tamansiswa wiwit menggalihaken sesarengan (SDM).

  Berita Lainnya

  Salam dan Bahagia

  Testimoni
  • Drs. Sarjuno, M.Pd. (Kepala SMAN 2 Playen, Gunungkidul).
   Testimoni: UST (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa) cukup diminati oleh siswa/siswi karena prestasinya yang.... Read More »
  • Sunarto, S.Pd., M.Pd. (Kepala SMAN 1 Petanahan, Kebumen).
   Testimoni: UST (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa) adalah Perguruan Tinggi senior yang berdiri sejak 15.... Read More »
  • Guru dan Karyawan SMKN 4 Yogyakarta.
   Testimoni: PPL UST membantu meningkatkan fasilitas dan program sekolah. UST adalah lembaga pendidikan yang.... Read More »
  • Guru SMAN 1 Rongkop, Gunungkidul.
   Testimoni: Dengan masuknya alumni SMAN 1 Rongkop, Gunungkidul di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST).... Read More »
  • Drs. Ir. H. Joko Kustanta, M.Pd., (Kepala SMAN 1 Sedayu, Bantul).
   Testimoni: Semoga Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) menjadi pilihan anak-anak SMA di Kabupaten Bantul.... Read More »
  • Drs. Marsudi Raharjo (Kepala SMAN 1 Lendah, Kulonprogo).
   Testimoni: Terima kasih kepada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta yang telah memberikan.... Read More »
  • Joko Sutrisno, S.Pd., M.T. (Waka Kurikulum SMAN 1 Karangmojo, Gunungkidul).
   Testimoni: Kerjasama dengan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) sangat bermanfaat baik dalam.... Read More »
  • Mudji Muliatna, M.M. (Kepala SMKN 1 Wonosari, Gunungkidul).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) selalu memprogramkan karakter pendidikan Indonesia.... Read More »
  • Dra. Ety Syarifah, M.Pd. (Kepala SMAN 1 Ngluwar, Magelang).
   Testimoni: Perkuliahan di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) sudah bagus, biaya kuliah terjangkau,.... Read More »
  • Yanto Siswoyo, S.Tp. (Kepala SMA Muh 1 Muntilan, Magelang).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi yang lain..... Read More »
  • Drs. Muh. Baiquni (Kepala SMAN 1 Dukun, Magelang).
   Testimoni: Semoga siswa/siswi dari SMAN 1 Dukun, Magelang termotivasi kuliah di Universitas Sarjanawiyata.... Read More »
  • Drs. H. Sumarman (Kepala SMAN 1 Imogiri, Bantul).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) sebagai institusi pendidikan yang didirikan oleh Ki.... Read More »
  • Para guru SMAN 1 Pundong, Bantul.
   Testimoni: Secara umum Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) bagus. Kerjasama dengan SMAN 1 Pundong.... Read More »
  • Dra. Darwastri (Kepala SMKN 6 Yogyakarta).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) sangat disiplin, dosennya handal, fasilitas nyaman dan.... Read More »
  • Drs. Rahmat Saptanto, M.Pd. (Waka Bag. Kesiswaan SMAN 1 Ngaglik, Sleman).
   Testimoni: Sarana dan prasarana di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) bagus, dosen berkualitas,.... Read More »
  • Dra. Rahmi Lestari Rahayuni, M.Pd. (Kepala SMAN 1 Prembun, Kebumen).
   Testimoni: Semoga kerjasama SMAN 1 Prembun dengan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) semakin erat dan.... Read More »
  • Dra. Zulfadhlia (Guru BK SMAN 1 Prambanan, Sleman).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) semakin bagus, memasyarakat, serta biaya.... Read More »
  • Drs. Susanto Dwi Prihantoro (Wakasek Humas SMKN 1 Bantul).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) cukup bagus, informasi yang diterima di SMKN 1 Bantul.... Read More »
  • Drs. Sartono, M.Pd. (Kepala SMA N 1 Pundong).
   Testimoni: “UST sesuai dengan wawasan kebangsaan ajaran Ki Hadjar Dewantara sehingga bisa mencetak.... Read More »
  • Drs. H. Edison Ahmad Jamli (Kepala SMA N 1 Sedayu).
   Testimoni: “UST merupakan perguruan tinggi yang cukup menjanjikan lulusannya, terbukti banyak siswa.... Read More »
  • Sugiyanto, S.Pd., M.Pd.Si. (Kepala SMA N 1 Sentolo).
   Testimoni: “Terimakasih kepada anak didik saya yang telah diterima di UST dan berharap dapat membawa.... Read More »
  • Fadmiyati, M.Pd. (Kepala SMA N 2 Playen).
   Testimoni: “Secara umum UST bagus, kerjasama antara SMA N 2 Playen dengan UST sudah berjalan dengan.... Read More »
  • Aji Purnomo, M.Pd. (Kepala SMA N 1 Karangmojo).
   Testimoni: Para Guru dan Karyawan SMA N 1 Karangmojo“Kerjasama dengan UST sangat bermanfaat. Sebagai.... Read More »
  • Para Guru SMA N 1 Pejagoan Kebumen.
   Testimoni: “Sistem promosi dan kerjasama dengan UST cukup baik menjadikan UST lebih dikenal oleh.... Read More »
  • Para Guru SMA N 1 Sanden Bantul.
   Testimoni: “UST merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang bisa diperhitungkan.... Read More »
  • Para Guru dan Siswa SMA N 2 Banguntapan Bantul.
   Testimoni: “Lulusan UST memiliki kualitas yang bagus dan banyak yangmenjadi guru di SMA N 2.... Read More »
  • Suyono, S.Pd., M.Eng. (Kepala SMK N 5 Yogyakarta).
   Testimoni: “UST perkembanganya sangat pesat dari segi fisik maupun non fisik, kerjasama dengan SMK N.... Read More »
  • Para Guru SMA N 1 Karanganyar Kebumen.
   Testimoni: “Tingkat kepercayaan siswa dan guru SMA N 1 Karanganyar untuk melanjutkan studi ke UST.... Read More »
  • Para Guru dan Karyawan SMA N 1 Lendah Kulon Progo.
   Testimoni: “Pembelajaran di UST berjalan lebih tertib sehingga banyak guru dan siswa SMA N 1 Lendah.... Read More »
  • Para Guru SMK Muhammadiyah Prambanan.
   Testimoni: “UST cukup bagus dan SMK Muhammadiyah Prambanan akan terus menjalin kerjasama dengan.... Read More »
  • Drs. Eka Setiadi, M.Pd. (Kepala SMK N 1 Depok).
   Testimoni: “UST merupakan perguruan tinggi yang menerapkan dan mengajarkan nilai-nilai lokal warisan.... Read More »
  • Drs. H. Rahmad Basuki, SH., MT. (Kepala SMK N 2 Pengasih).
   Testimoni: “Saya senang dan sangat mengapresiasi UST yang telah menerima alumni dari SMK N 2.... Read More »
  • Dra. Darwastri (Kepala SMK N 6 Yogyakarta).
   Testimoni: “Pelayanan di UST sangat memuaskan didukung dengan fasilitas nyaman dan bersih serta.... Read More »
  • Para Guru SMA N 1 Bambanglipuro Bantul .
   Testimoni: “UST sangat terkenal di masyarakat dan merupakan universitas swasta yang terkenal di.... Read More »
  • Drs. Muh. Baiquni (Kepala SMA N 1 Dukun).
   Testimoni: Beserta para Guru SMA N 1 Dukun Magelang“Siswa-siswi dari SMA N 1 Dukun Magelang.... Read More »
  • Dra. Hj. Badingah (Kepala SMA N 1 Klirong).
   Testimoni: “UST merupakan perguruan tinggi yang unggul dan favorit,memiliki kualitas lulusan yang.... Read More »   
    Pengunjung hari ini : 59
    Total pengunjung : 462598
    Hits hari ini : 249
    Total Hits : 2192815
    Pengunjung Online : 6