Berita UST
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Nini Thowong Candran Ngegesang Ingkang Tasih Tinilar

 • Selasa, 27 September 2016
 • adminUST
 • 741

 •  

  Kalih larik tembang ing nginggil minangka tembang pambukaning gelar seni tradisi Nini Thowong ing Dusun Grudo, Kelurahan Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. Seni tradisi menika ugi dipunrembakakaken ing Dusun Candran, Desa Kebonagung, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Lembaga Pengembangan Kebudayaan Nasional, nggadhahi tanggel jawab tumut ngrembakakaken seni tradisi menika, awit mujudaken salah satunggali budaya ingkang ing wekdal wonten ing tlatah DIY kantun wonten kalih grup. Asma Nini Thowong ugi dipun angge nami Sanggar Tari ingkang dipunpandhegani dening Didik Hadiprayitno ingkang langkung populer kasebat Didik Nini Thowok.

   

  Dinten Jumat, 29 Juli 2016, LPKN Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta (UST) makarya sesarengan kaliyan Pusat Penelitian Budaya Etnik dan Komunitas, Lembaga Penelitian Universitas Jember ngawontenaken panaliten ngengingi seni tradisi Nini Thowong ing Dusun Candran. Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum. Ketua Puslit ngandharaken bilih panaliten menika dipunadani kangge mangertosi wontenipun migrasi budaya saking wilayah setunggal lan setunggalipun. Tahun menika ingkang dipuntaliti migrasi budaya ingkang wonten ing Banyuwangi lan DIY. Saking Universitas Jember ugi dipunrawuhi dening Dra. Titik Maslikatin, M.Hum. minangka ketua panaliti. Dene saking LPKN ingkang ngestreni wonten ing adicara menika, Ketua LPKN Drs. Sudartomo Macaryus, M.Hum., Rosidah Aliim Hidayat, M.Pd., Drs. Arif Bintoro Johan, M.Pd., dan straf LPKN Sutamrin dan Sunasri.

   

   

  Reroncening Upacara

  Reroncening upacara tanggapan Nini Thowong, kawiwitan dinten Kamis, 28 Juli 2016. Tabuh 12.00 kawiwitan rias boneka Nini Thowong ingkang kadamel saking topeng minangga praenipun, sakwingkinging praen dipun selipaken siwur utawi gayung ingkang kadamel saking bathok klapa, bambu, lan ageman sinjang, kebaya, selendang, dene wonten ing mustaka pinasangan sesekaran tuwin ronronan ingkang ruwuh ing makam Dusun Candran. Kalajengaken nyuwun pangestu dhuwateng roh ingkang mapan ing pasarean Dusun Candran, kaayahan udakara tabuh 16.00. Saksampunipun saking makam, boneka dipunlerepaken wonten ing Museum Tani.

   

   

  Dinten saklajengipun, Jumat, 29 Juli 2016 seni tradisi Nini Thowong ginelar wonten ing pendapa Museum Tani, kanthi ngidungaken sakwetawis tembang ingkang sampun karancang lan pinilih. Jogetipun Nini Thowong kairingan gendhing-gendhing gamelan lan gejog lesung. Nini Thowong nglestantunaken seni tradisi ingkang tasih tinilar lan wonten para paroga lan pawang ingkang dados seksi sejarah nalika ing zaman rumiyin dipunadani wonten ing latar nalika padhang rembulan. Ing DIY seni tradisi menika kejawi wonten ing Candran, ingkang taksih nglestantunaken inggih menika Dusun Gruda, Pundong, Bantul. (SDM).

  Berita Lainnya

  Salam dan Bahagia

  Testimoni
  • Drs. Sarjuno, M.Pd. (Kepala SMAN 2 Playen, Gunungkidul).
   Testimoni: UST (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa) cukup diminati oleh siswa/siswi karena prestasinya yang.... Read More »
  • Sunarto, S.Pd., M.Pd. (Kepala SMAN 1 Petanahan, Kebumen).
   Testimoni: UST (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa) adalah Perguruan Tinggi senior yang berdiri sejak 15.... Read More »
  • Guru dan Karyawan SMKN 4 Yogyakarta.
   Testimoni: PPL UST membantu meningkatkan fasilitas dan program sekolah. UST adalah lembaga pendidikan yang.... Read More »
  • Guru SMAN 1 Rongkop, Gunungkidul.
   Testimoni: Dengan masuknya alumni SMAN 1 Rongkop, Gunungkidul di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST).... Read More »
  • Drs. Ir. H. Joko Kustanta, M.Pd., (Kepala SMAN 1 Sedayu, Bantul).
   Testimoni: Semoga Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) menjadi pilihan anak-anak SMA di Kabupaten Bantul.... Read More »
  • Drs. Marsudi Raharjo (Kepala SMAN 1 Lendah, Kulonprogo).
   Testimoni: Terima kasih kepada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta yang telah memberikan.... Read More »
  • Joko Sutrisno, S.Pd., M.T. (Waka Kurikulum SMAN 1 Karangmojo, Gunungkidul).
   Testimoni: Kerjasama dengan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) sangat bermanfaat baik dalam.... Read More »
  • Mudji Muliatna, M.M. (Kepala SMKN 1 Wonosari, Gunungkidul).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) selalu memprogramkan karakter pendidikan Indonesia.... Read More »
  • Dra. Ety Syarifah, M.Pd. (Kepala SMAN 1 Ngluwar, Magelang).
   Testimoni: Perkuliahan di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) sudah bagus, biaya kuliah terjangkau,.... Read More »
  • Yanto Siswoyo, S.Tp. (Kepala SMA Muh 1 Muntilan, Magelang).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi yang lain..... Read More »
  • Drs. Muh. Baiquni (Kepala SMAN 1 Dukun, Magelang).
   Testimoni: Semoga siswa/siswi dari SMAN 1 Dukun, Magelang termotivasi kuliah di Universitas Sarjanawiyata.... Read More »
  • Drs. H. Sumarman (Kepala SMAN 1 Imogiri, Bantul).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) sebagai institusi pendidikan yang didirikan oleh Ki.... Read More »
  • Para guru SMAN 1 Pundong, Bantul.
   Testimoni: Secara umum Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) bagus. Kerjasama dengan SMAN 1 Pundong.... Read More »
  • Dra. Darwastri (Kepala SMKN 6 Yogyakarta).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) sangat disiplin, dosennya handal, fasilitas nyaman dan.... Read More »
  • Drs. Rahmat Saptanto, M.Pd. (Waka Bag. Kesiswaan SMAN 1 Ngaglik, Sleman).
   Testimoni: Sarana dan prasarana di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) bagus, dosen berkualitas,.... Read More »
  • Dra. Rahmi Lestari Rahayuni, M.Pd. (Kepala SMAN 1 Prembun, Kebumen).
   Testimoni: Semoga kerjasama SMAN 1 Prembun dengan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) semakin erat dan.... Read More »
  • Dra. Zulfadhlia (Guru BK SMAN 1 Prambanan, Sleman).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) semakin bagus, memasyarakat, serta biaya.... Read More »
  • Drs. Susanto Dwi Prihantoro (Wakasek Humas SMKN 1 Bantul).
   Testimoni: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) cukup bagus, informasi yang diterima di SMKN 1 Bantul.... Read More »
  • Drs. Sartono, M.Pd. (Kepala SMA N 1 Pundong).
   Testimoni: “UST sesuai dengan wawasan kebangsaan ajaran Ki Hadjar Dewantara sehingga bisa mencetak.... Read More »
  • Drs. H. Edison Ahmad Jamli (Kepala SMA N 1 Sedayu).
   Testimoni: “UST merupakan perguruan tinggi yang cukup menjanjikan lulusannya, terbukti banyak siswa.... Read More »
  • Sugiyanto, S.Pd., M.Pd.Si. (Kepala SMA N 1 Sentolo).
   Testimoni: “Terimakasih kepada anak didik saya yang telah diterima di UST dan berharap dapat membawa.... Read More »
  • Fadmiyati, M.Pd. (Kepala SMA N 2 Playen).
   Testimoni: “Secara umum UST bagus, kerjasama antara SMA N 2 Playen dengan UST sudah berjalan dengan.... Read More »
  • Aji Purnomo, M.Pd. (Kepala SMA N 1 Karangmojo).
   Testimoni: Para Guru dan Karyawan SMA N 1 Karangmojo“Kerjasama dengan UST sangat bermanfaat. Sebagai.... Read More »
  • Para Guru SMA N 1 Pejagoan Kebumen.
   Testimoni: “Sistem promosi dan kerjasama dengan UST cukup baik menjadikan UST lebih dikenal oleh.... Read More »
  • Para Guru SMA N 1 Sanden Bantul.
   Testimoni: “UST merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang bisa diperhitungkan.... Read More »
  • Para Guru dan Siswa SMA N 2 Banguntapan Bantul.
   Testimoni: “Lulusan UST memiliki kualitas yang bagus dan banyak yangmenjadi guru di SMA N 2.... Read More »
  • Suyono, S.Pd., M.Eng. (Kepala SMK N 5 Yogyakarta).
   Testimoni: “UST perkembanganya sangat pesat dari segi fisik maupun non fisik, kerjasama dengan SMK N.... Read More »
  • Para Guru SMA N 1 Karanganyar Kebumen.
   Testimoni: “Tingkat kepercayaan siswa dan guru SMA N 1 Karanganyar untuk melanjutkan studi ke UST.... Read More »
  • Para Guru dan Karyawan SMA N 1 Lendah Kulon Progo.
   Testimoni: “Pembelajaran di UST berjalan lebih tertib sehingga banyak guru dan siswa SMA N 1 Lendah.... Read More »
  • Para Guru SMK Muhammadiyah Prambanan.
   Testimoni: “UST cukup bagus dan SMK Muhammadiyah Prambanan akan terus menjalin kerjasama dengan.... Read More »
  • Drs. Eka Setiadi, M.Pd. (Kepala SMK N 1 Depok).
   Testimoni: “UST merupakan perguruan tinggi yang menerapkan dan mengajarkan nilai-nilai lokal warisan.... Read More »
  • Drs. H. Rahmad Basuki, SH., MT. (Kepala SMK N 2 Pengasih).
   Testimoni: “Saya senang dan sangat mengapresiasi UST yang telah menerima alumni dari SMK N 2.... Read More »
  • Dra. Darwastri (Kepala SMK N 6 Yogyakarta).
   Testimoni: “Pelayanan di UST sangat memuaskan didukung dengan fasilitas nyaman dan bersih serta.... Read More »
  • Para Guru SMA N 1 Bambanglipuro Bantul .
   Testimoni: “UST sangat terkenal di masyarakat dan merupakan universitas swasta yang terkenal di.... Read More »
  • Drs. Muh. Baiquni (Kepala SMA N 1 Dukun).
   Testimoni: Beserta para Guru SMA N 1 Dukun Magelang“Siswa-siswi dari SMA N 1 Dukun Magelang.... Read More »
  • Dra. Hj. Badingah (Kepala SMA N 1 Klirong).
   Testimoni: “UST merupakan perguruan tinggi yang unggul dan favorit,memiliki kualitas lulusan yang.... Read More »   
    Pengunjung hari ini : 46
    Total pengunjung : 673704
    Hits hari ini : 105
    Total Hits : 3076500
    Pengunjung Online : 3